Postup při úmrtí

úmrtí doma:

Vždy je nutné zavolat lékaře, který vystaví list o prohlídce mrtvého (tzv.ohledací list). Současně také zavolejte pohřební službu kvůli zajištění odvozu zesnulého. Tato pohřební služba Vám poskytne všechny další potřebné informace.

 

úmrtí ve zdravotnických zařízeních:

Pokud Vám zdravotnické zařízení oznámí úmrtí, zvolte si pohřební službu a zavolejte do kanceláře pohřební služby. Dohodněte se s pohřební službou na termínu vyřízení pohřbu. ( oblečení pro zesnulého nemusíte nosit do zdravotnického zařízení na patologii, toto oblečení předejte přímo v kanceláři pohřební službě, která vše potřebné zařídí )

Při objednání pohřbu u nás budete potřebovat:

-občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)

-oblečení pro zesnulého – předáte přímo v naší kanceláři

-občanský průkaz objednavatele pohřbu