Služby

– kompletní kremační a pohřební služby po celé ČR

– zajištění veškerých náležitostí spojených s úmrtím

– možnost výběru způsobu pohřbu a obřadní síně

– uložení do hrobu, včetně církevního pohřbu

– uložení urny v urnových hájích

– vsyp na pietních loučkách

– doplňkové i nadstandardní pohřební služby

– převozy zesnulých z místa úmrtí po celé ČR, včetně vyřízení všech náležitostí

– květinovou vazby

– zajištění hudby

 

Možno u nás objednat památeční sklo